BMI-kalkulator

BMI er en internasjonal indeks som sier noe om forholdet mellom høyde og vekt. Ta vår BMI-test og sjekk hvordan du ligger an.

* BMI er et mål på balansen mellom høyde og vekt og indikerer om du er normal-, under eller overvektig. Les mer...